Certyfikat akredytacyjny
Przyznany 10 września, od dziś w naszych rękach – CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY MINISTRA ZDROWIA.
Przez 3 dni trzech wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, skrupulatnie kontrolowało naszą działalność leczniczą. Wynik – 91% spełnienia standardów – plasuje nas to w czołówce szpitali w Polsce.
Jesteśmy dumni i gratulujemy naszym pracownikom – bo to dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy osiągnęliśmy tak wysoki wynik.