NFZ

Centrum Medyczne Żelazna” sp. z o.o. posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tej umowy w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  • POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  • NEONATOLOGII
  • ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

Liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ na planowane procedury ginekologiczne uzależniona jest od wartości zawartego kontraktu.

Ważne: Pacjentki nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą do potwierdzenia przysługującego prawa do świadczeń jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy.

Więcej o uprawnieniach do świadczeń

Oferujemy usługi komercyjne dla pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, usług których nie finansuje NFZ, innych odpłatnych usług, które może realizować spółka zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Opłaty za usługi komercyjne wykonywane w Szpitalu prosimy dokonywać w Izbie Przyjęć