Darowizna na rzecz Szpitala św. Zofii

Szanowni Państwo,

Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie działa już ponad 25 lat. Zachęcamy Państwa do wsparcia poprzez przekazanie darowizny lub wpłatę 1% na Fundację.

Dane Fundacji:

Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

ul. Łucka 18, lok. 1801/1802

00-845 Warszawa

NIP 5270025030

Regon: 010354150

KRS 0000101727

Numer konta:

66 1240 6319 1111 0000 4780 2247

 

Jednocześnie dziękujemy za dokonane wpłaty i informujemy, że przekazane środki zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych, a tym samym przyczynią się do doskonalenia funkcjonowania Szpitala oraz zwiększania bezpieczeństwa Pacjentów korzystających z usług Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

DZIAŁAMY DLA DOBRA I ROZWOJU SZPITALA

Pozyskane od Państwa fundusze wykorzystujemy na wyposażanie Szpitala w nowoczesnej klasy sprzęt medyczny ratujący życie, np. inkubatory dla noworodków, a także doskonalenie umiejętności naszego personelu medycznego. Dzięki temu jeszcze lepiej możemy służyć zdrowiu naszych Pacjentów, oferując bezpieczne i komfortowe warunki leczenia.

Zarząd Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

NASZE CELE

Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie działa już ponad 25 lat. Od początku funkcjonowania jej celem jest szeroko rozumiana pomoc dla Szpitala, zgodnie ze statutem Fundacji, w zakresie:

  • gromadzenia środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Szpitala Specjalistycznego św. Zofii
  • podnoszenia kwalifikacji medycznej osób pracujących lub współpracujących ze Szpitalem poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów itp.,
  • rozwijania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, środowiskami i szkołami medycznymi,
  • wspierania badań, prac naukowych i działań o charakterze innowacyjnym w zakresie ochrony zdrowia oraz popularyzacji wiedzy medycznej, nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii
  • pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, które urodziły się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii lub w innych ośrodkach oraz wspierania działań w zakresie pomocy dzieciom i innym potrzebującym,
  • prowadzenia i promowania działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.