Centrum Medyczne „Żelazna” to spółka zarządzająca Szpitalem i Przychodnią św. Zofii. To placówka ginekologiczno-położnicza, w której rodzi się najwięcej dzieci na Mazowszu. Posiada III stopień referencyjny, czyli najwyższy pod względem kompetencji, sprzętu i umiejętności personelu lekarsko-pielęgniarskiego w leczeniu i opiece nad najbardziej chorymi noworodkami, w tym skrajnie niedojrzałymi, z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała.

Wysokospecjalistyczna opieka perinatologiczna i neonatologiczna jest wyróżnikiem Szpitala. To ceniony przez Pacjentki ośrodek przyjmowania porodów drogami natury po wcześniejszym cesarskim cięciu a także promujący niezmedykalizowany poród i samodzielność położnych w Przyszpitalnym Domu Narodzin.

Od 2017 roku w Szpitalu działa III Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP prowadząca działalność naukową i badawczą.

Zaletą placówki jest przyjazna, rodzinna atmosfera i otaczanie wszystkich pacjentów fachową i kompleksową opieką.

Posiada certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015-10, PN - ISO 37001:2017-05 oraz akredytację Centrum Monitorowania Jakości.

dr n. med. Wojciech Puzyna

Dyrektor Szpitala, Prezes Zarządu spółki


dr n. med. Grażyna Bączek

Dyrektor ds. Położnych i Pielęgniarek


prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

Główny Konsultant ds. położnictwa i ginekologii


dr hab. n. med. Anna Kajdy, Prof. CMKP

p.o. Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP