Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu: 22 25 59 808 lub m.matysiak@szpitalzelazna.pl

Adres do korespondencji: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

Kompetencje i zakres zadań Pełnomocnika ds. praw pacjenta w Centrum Medycznym
„Żelazna” sp. z o.o.

· wsparcie w sytuacjach trudnych i konfliktowych pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym;

· przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, roszczeń i wniosków (zgodnie z obowiązującą procedurą) oraz monitorowanie stopnia realizacji wdrożonych działań;

· organizacja i nadzór procesu mediacji w sytuacjach roszczeniowych oraz sprawach przedsądowych pomiędzy pacjentem/pełnomocnikiem pacjenta, a Spółką Centrum Medyczne ”Żelazna”;

· przyjmowanie opinii pozytywnych i skarg dotyczących świadczonych usług i ich dalsza dystrybucja;

· prowadzenie i nadzór administracyjny roszczeń pacjentów;

· organizowanie szkoleń z zakresu praw pacjenta, profesjonalnej obsługi oraz komunikacji
z pacjentem;

· nadzór nad jakością świadczonych usług w Spółce z pełnym uwzględnieniem praw pacjenta zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;

· reprezentowanie Spółki w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w zakresie praw pacjenta lub innych zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

· udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące hospitalizacji w Szpitalu a także świadczonych w nim usług.

Postępowanie z opiniami Pacjentów

W CMŻ rozpatrywane są skargi i wnioski wniesione:

Każdy wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres wnoszącego lub adres mail
  • opis sytuacji

Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni, od daty jej wpływu do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mogą Państwo zapoznać się pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf.

Wszystkich Naszych Pacjentów zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami pozytywnymi dotyczącymi naszej działalności. Opinie prosimy przekazywać na adres korespondencyjny, adres mail lub nr fax.

mgr Magdalena Matysiak

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta