Oddział Anestezjologii i Blok Operacyjny

1122operacje ginekologiczne

2017 rok

1100zabiegów ginekologicznych

2017 rok

6634znieczuleń

2017 rok

2214cesarskich cięć

2017 rok

Oddział anestezjologii

Działania zespół anestezjologicznego - lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarek i położnych anestezjologicznych obejmują:
1Przed operacją
Przygotowanie pacjenta do bezpiecznego znieczulenia - ambulatoryjne konsultacje anestezjologiczne w poradni przyszpitalnej.

Tam rozmawiamy z pacjentkami o ich problemach zdrowotnych tak aby wybrać optymalny sposób znieczulenia do operacji.

W czasie takiej wizyty pacjentka może poznać wszystkie szczegóły zaplanowanego znieczulenia. Tam również ustalamy z pacjentką sposób najlepszego przygotowania do operacji.

Po przyjęciu do szpitala, tuż przed operacją, anestezjolog ponownie spotyka się z pacjentką, aby upewnić się, że obecny stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie wcześniej wybranego znieczulenia.
2W czasie operacji
Znieczulenie do operacji oraz zabiegów ginekologicznych i położniczych.

Najważniejsze dla zespołu anestezjologów jest zawsze bezpieczeństwo pacjentek. Podczas operacji stale jest obecny lekarz anestezjolog wspierany przez pielęgniarkę lub położną anestezjologiczną. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować dyskomfort związany z operacją.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do przeprowadzenia znieczulenia i monitorowania parametrów życiowych oraz używamy najnowszych leków.
3Po operacji
Nadzór i leczenie (w tym leczenie bólu pooperacyjnego) bezpośrednio po operacji.

Po zakończonej operacji pacjentka pozostaje nadal pod ścisła i skrupulatną opieką w sali pooperacyjnej, która ma siedem stanowisk z pełnym monitorowaniem.

Pacjentka pozostaje pod naszą opieką do czasu, kiedy bezpiecznie będzie mogła być przeniesiona na oddział szpitalny.

W szpitalu obowiązują standardy leczenia i oceny bólu pooperacyjnego. Leczenie bólu jest każdorazowo dostosowane do potrzeb pacjentek. Jesteśmy dumni, że nasz szpital posiada certyfikat „Szpital Bez Bólu”.
1Łagodzenie bólu porodowego
Regionalna analgezja porodu zwana potocznie znieczuleniem porodu jest od lat wyróżnikiem Szpitala św. Zofii.
Jest ona dostępna dla każdej przyszłej mamy rodzącej w naszym szpitalu o ile nie zaistnieją medyczne przeciwwskazania do tej procedury. Dla przykładu w 2017 roku 2023 pacjentki skorzystały z możliwości łagodzenia bólu porodowego.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości i sposobów analgezji porodu są jednym z obowiązkowych tematów w akredytowanych przez Szpital szkołach rodzenia.

więcej o łagodzeniu bólu porodowego
W Bloku Operacyjnym znajdują się cztery 4 nowoczesne sale operacyjne, sala zabiegowa oraz 7 stanowisk intensywnego nadzoru poznieczuleniowego.
Posiadamy tor wizyjny z kamerą i monitorem o funkcji 3D

W 2017 roku 2977 pacjentów było leczonych w Oddziale.
telefon do personelu medycznego:
22 25 59 800

Szanowni Państwo!
Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy także informacji o osobach hospitalizowanych w Szpitalu.
Osoby zarządzające

dr Ewelina Martyniuk

Ordynator Anestezjologii


dr Przemysław Postek

Z-ca Ordynatora Anestezjologii


lic. Alicja Grafa

Kierownik Bloku, starsza pielęgniarka


lic. Maryla Rosłoniec

Położna Koordynująca ds. Anestezjologii, starsza położna