SZANOWNE PACJENTKI!

W dobie pandemii COVID 19 staramy się przestrzegać zasad wzajemnego bezpieczeństwa. Wiemy, że równolegle z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 istnieją choroby, które wymagają pomocy służby zdrowia, często interwencji chirurgicznej.

Chcąc zminimalizować ryzyko nabycia zakażenia w okresie okołooperacyjnym wprowadziliśmy w naszej placówce dodatkowe procedury. Należy mieć świadomość, że jeśli dojdzie do zakażenia to pogarsza to rokowanie oraz jest to sytuacja, która zagraża innym pacjentkom i personelowi Szpitala.

Uprzejmie informujemy, że pracownik Działu Dokumentacji Medycznej (DSM) zadzwoni do Pani ok. ok. 3-4 tygodni przed planowaną operacją w celu potwierdzenia jej terminu oraz poinformuje o konieczności autoizolacji i wyjaśni, na czym ona polega.

Autoizolacja to działania zmniejszające ryzyko zakażenia COVID 19 polegające na:

 • ograniczeniu do minimum kontaktów z obcymi osobami w czasie dłuższym, niż 15 minut bez dystansu 2 metrów
 • noszeniu w ww. bliskich kontaktach w zamkniętych pomieszczeniach maseczek ochronnych
 • bezwzględnym nie kontaktowaniu się z osobami chorymi, izolowanymi lub przebywającym na kwarantannie
 • częstym myciu lub dezynfekcji rąk i kontroli temperatury ciała 2 razy dziennie
 • odwołaniu wyjazdów za granicę w terminie poprzedzającym planowaną operację
 • w przypadku wyjazdu koniecznego powrót z zagranicy musi nastąpić w czasie 3 tygodni przed planowaną operacją
 • o ile jest to możliwe, unikaniu wizyt w placówkach medycznych i opieki długoterminowej (DPS, ZOL).

Pracownik może zalecić skontaktowanie się z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej w celu przesunięcia terminu planowanego zabiegu w sytuacji, gdy w okresie autoizolacji (tj. 14 dni przed planowaną hospitalizacją) wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego lub pokarmowego: kaszel, duszność, bóle mięśniowe, głowy, osłabienie, biegunka, wymioty, gorączka, nagła utrata węchu i smaku, zapalenie spojówek.

Jednocześnie informujemy, że przy przyjęciu do Szpitala każda pacjentka zobowiązana jest wypełnić ankietę epidemiologiczną, na podstawie której lekarz Izby Przyjęć podejmie ostateczną decyzję o możliwości hospitalizacji.

Ważne!

W sytuacji konieczności odroczenia planowej operacji (wystąpienie objawów infekcji w okresie autoizolacji lub decyzja lekarza w Izbie Przyjęć) pacjentka zobowiązana jest skontaktować się z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej (tel. 22 25 59 861) w celu ustalenia nowego terminu operacji.

Zalecenia dotyczące kwalifikacji do znieczulenia pacjentów

Po przebytym COVID-19:

 • po przebiegu bezobjawowym i objawowym - po 6 tygodniach (przy spełnieniu warunku braku objawów pocovidowych (lista objawów jest długa, chodzi głównie o zaburzenia kardiologiczne, płucne, neurologiczne, zaburzenia krzepnięcia)
 • pacjent do kwalifikacji anestezjologicznej do operacji (za wyjątkiem histeroskopii) powinien posiadać wynik badania rtg (ważny 1 miesiąc)
 • pacjent do kwalifikacji anestezjologicznej do operacji powinien posiadać wynik badania układu krzepnięcia (morfologia, d-dimery, fibrynogen, INR, APTT) - ważny 1 miesiąc

Po szczepieniu przeciw COVID-19:

14 dni po szczepieniu, pod warunkiem braku objawów niepożądanych po szczepieniu.

Pozostałe badania do kwalifikacji anestezjologicznej – zgodne z wykazem na stronie internetowej, w zakładce Przyjęcie do szpitala.

Operacje i zabiegi

Do planowych operacji i zabiegów przyjmujemy Pacjentów według kolejności zgłoszeń, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

462 histeroskopii

2020 rok

490 laparoskopii

2020 rok

1RODZAJE OPERACJI

OPERACJE Z DOSTĘPU BRZUSZNEGO:

 • wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
 • amputacja nadpochwowa mięśnia macicy z przydatkami (lub bez)
 • operacja wyłuszczenia torbieli jajników
 • operacja wyłuszczenia mięśniaków
 • operacja ciąży pozamacicznej
 • promontofiksacja
 • radykalne operacje w nowotworach szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika
 • operacja Burcha

OPERACJE LAPAROSKOPOWE:

 • TLH - wycięcie macicy sposobem laparoskopowym z przydatkami (lub bez)
 • LSH - laparoskopowe nadpochwowe wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
 • LAVH wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej
 • promontofiksacja, operacja Burcha
 • operacje guzów przydatków
 • operacje ciąży pozamacicznej
 • operacje w zaawansowanej endometriozie
 • laparoskopia diagnostyczna

OPERACJE Z DOSTĘPU POCHWOWEGO:

 • wycięcie macicy
 • operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodnego (plastyka ścian pochwy i krocza z/ bez implantowania siatek)
 • operacje w nietrzymaniu moczu (TOT, TVT)
 • wyłuszczenie lub marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 • wycięcie sromu
 • operacja korekcyjna przedsionka pochwy (Vaginal narrower) – ginekologia estetyczna
 • labioplastyka - ginekologia estetyczna: z wykorzystaniem lasera lub sposobem klasycznym
 • rewitalizacja pochwy z wykorzystaniem lasera frakcyjnego CO2
 • zabiegi ginekologii estetycznej z użyciem kwasu hialuronowego

1RODZAJE ZABIEGÓW

HISTEROSKOPIA

 • histeroskopia diagnostyczna
 • usunięcie polipów endometrium
 • wycięcie mięśniaków podśluzówkowych
 • uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych
 • usuniecie przegrody w jamie macicy
 • office hysteroscopy

INNE ZABIEGI

 • D&C (wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy)
 • EKN Leep (elektrokonizacja szyjki macicy)
 • usunięcie polipów szyjki macicy
 • wycinki z tarczy szyjki
 • marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 • resutura krocza
 • ocena drożności jajowodów: Sono HSG
 • usunięcie zmian patologicznych z pochwy: polipy, kłykciny kończyste

1ZASADY ZAPISÓW DO OPERACJI I ZABIEGÓW

 • Pacjent zgłaszający się do szpitala ze skierowaniem na leczenie zabiegowe od specjalisty – lekarza ginekologa zostaje wpisany na listę oczekujących po odbyciu wizyty konsultacyjnej w Przychodni Specjalistycznej św. Zofii. Wizyta ta ma na celu weryfikację skierowania w zakresie przydziału trybu udzielenia świadczenia (pilny, stabilny) oraz określenie rodzaju i zakresu operacji. Na wizytę można zapisać się telefonicznie, pod numerem telefonu 22 25 59 900, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-19:00
 • Pacjent powinien zgłosić się na wizytę konsultacyjną w Przychodni z oryginałem skierowania na udzielenie świadczenia (w wyjątkowych wypadkach skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od umieszczenia na liście oczekujących)
 • W razie pytań / wątpliwości związanych z zapisami na operacje / zabiegi uprzejmie prosimy o kontakt po numer telefonu 22 25 59 861, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:30

 
Wielkość fontu
Wysoki kontrast