Informacja dotycząca zasad organizacji odwiedzin w związku z pandemią COVID-19

Uprzejmie informujemy, że odwiedziny pacjentów w oddziałach Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w dalszym ciągu są ograniczone. Dopuszczalne są wyjątkowo, po spełnieniu poniższych zasad:

1. Osoby odwiedzające muszą być zdrowe i spełniać jedno z następujących kryteriów:

  • pełne szczepienie przeciw COVID-19, tzn. od przyjęcia ostatniej dawki upłynęły 2 tygodnie (zarówno schemat jedno- jak i dwu- dawkowy),
  • potwierdzone certyfikatem przechorowanie COVID-19 do 6 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy),
  • negatywny wynik testu (antygenowy - istnieje możliwość pobrania w naszej Przychodni, PCR) w kierunku zakażenia COVID 19 (ważny do 72 godzin od momentu pobrania).

2. Dopuszcza się odwiedziny tylko osób dorosłych, zdrowych wskazanych przez pacjentki przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć. Pacjentka wskazuje tylko jedną osobę do odwiedzin na cały czas pobytu w Szpitalu.

3. Planowane odwiedziny pacjentka zgłasza położnym danego oddziału do godziny 13.00. Odwiedziny odbywają się wg harmonogramu nadzorowanego przez personel oddziału.

4. Odwiedziny odbywają się w godzinach 14.15 - 17.00, trwają jednorazowo max. do 30 minut.

5. Osoba odwiedzająca wchodzi do holu głównego Szpitala wejściem nr 3 (od ul. Żelaznej), gdzie ma mierzoną temperaturę, saturację i jest zobowiązana okazać stosowny dokument potwierdzający szczepienie, status ozdrowieńca lub aktualny negatywny wynik testu oraz dokument potwierdzający tożsamość.

6. Odwiedziny odbywają się w salach pobytowych, gdzie może przebywać jednoczasowo tylko jedna osoba odwiedzająca.

7. W trakcie odwiedzin wszystkie osoby w sali pobytowej muszą mieć założone maski jednorazowe (pacjentki i osoba odwiedzająca).

8. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

W związku z napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi pobytu w naszym Szpitalu uprzejmie informujemy:

  • Nasz Personel będzie pomagał Pacjentkom w opuszczeniu Szpitala. Maluszek może być zawieziony do naszego patio wózeczkiem szpitalnym.
  • Osoba odbierająca Pacjentkę może przekazać fotelik pracownikowi patio, aby można było przygotować Maluszka do wyjścia ze Szpitala - tylko w momencie opuszczania Szpitala będzie taka możliwość.
  • Dokumenty do rejestracji dziecka w Urzędzie będą przesyłane drogą e-mailową na wskazany przez pacjentkę e-mail. W tym celu będzie się z Pacjentką kontaktować telefonicznie pracownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej. Jeżeli pacjentka nie będzie mogła odebrać telefonu zostanie do niej wysłany sms z prośbą o kontakt telefoniczny.

Wielkość fontu
Wysoki kontrast