Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka posiada III stopień referencyjny - czyli najwyższy pod względem kompetencji, sprzętu i umiejętności personelu lekarsko-pielęgniarskiego, w leczeniu i opiece nad najbardziej chorymi noworodkami, w tym skrajnie niedojrzałymi, z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.

NASI PACJENCI

Pacjentami oddziału są głównie noworodki urodzone w naszym szpitalu, ale pomagamy również dzieciom urodzonym w innych szpitalach, głównie z województwa mazowieckiego.

W 2021 roku leczyliśmy łącznie 1685 dzieci, w tym 445 noworodków urodzonych przedwcześnie.

67 z masą ciała urodzeniową < 1500g i 32 z masą ciała < 1000g.

Najmniejsza w historii szpitala dziewczynka, którą udało się nam uratować, urodziła się w 30 tyg. ciąży z masą ciała 380 gramów. Udało nam się również uratować dziewczynkę urodzoną w 22 tyg z większą masą ciała - 460 gramów.

Zgodnie z najnowszą wiedzą, stale uaktualnianą w cotygodniowych prasówkach medycznych i uczestnictwie w posiedzeniach naukowych, opracowujemy własne procedury i rekomendacje, zgodne z standardami krajowymi i światowymi.

Realizujemy procedury z zakresu intensywnej terapii noworodka, zarówno urodzonego przedwcześnie jak i donoszonego, z masa ciała odpowiednią lub za małą do wieku ciążowego.

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do transportu chorego noworodka z sali porodowej i operacyjnej, wyposażonym w respirator lub sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej.

Zajmujemy się leczeniem noworodka z objawami encefalopatii, z koniecznością stosowania procedury chłodzenia. Dysponujemy aparatem do monitorowania zapisu czynności mózgu CFM.

U noworodków z rozpoznanym nadciśnieniem płucnym stosujemy procedurę wziewnego tlenku azotu.

Posiadamy nowoczesny sprzęt do monitorowania czynności życiowych, prowadzenia każdego rodzaju wentylacji mechanicznej oraz nieinwazyjnego wspomagania oddechu.

NASI SPECJALIŚCI

W oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii oraz 4 lekarzy rezydentów. Razem z najwyżej wykwalifikowanym zespołem pielęgniarskim, tworzymy jeden zespół lekarsko-pielęgniarski.

Zarówno lekarze w oddziale, jak i współpracujący z nami specjaliści z zakresu radiologii, wykonują pełny zakres badań obrazowych.

Dodatkowo z oddziałem współpracują specjaliści z zakresu chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, neurologii, genetyki. Stale obecny w oddziale jest zespół fizjoterapeutów i neurologopedów oraz konsultant laktacyjny.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

Procedury intensywnej terapii noworodka:

 • leczenie metodą chłodzenia całego ciała noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną
 • nowoczesna wentylacja mechaniczna, w tym wentylacja ciśnieniowa, objętościowa i oscylacyjna
 • aparatura do wziewnej podaży tlenku azotu
 • nieinwazyjne wspomaganie oddechu: aparaty Infant flow, Fabian, kaniule wysokoprzepływowe
 • leczenie niewydolności krążenia
 • zakładanie wkłuć centralnych, tętnic do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego

Procedury patologii noworodka:

 • diagnostyka wad wrodzonych
 • leczenie i diagnostyka żółtaczek
 • diagnostyka zakażeń wrodzonych, w tym zakażeń typu TORCH
 • porady laktacyjne
 • porady neurologopedyczne
 • porady fizjoterapeutyczne
 • konsultacje z zakresu kardiologii, neurologii, genetyki, neurochirugii, ortopedii, chirurgii i okulistyki
 • badania obrazowe, w tym usg i badanie echokardiograficzne serca

GALERIA ZDJĘĆ

Slide sala z inkubatorami dla noworodków Slide sala z inkubatorami

Telefon do personelu medycznego: 22 25 59 800

Osoby zarządzające

dr n. med. Ewa Adamska

Ordynator Neonatologii


lek. Jadwiga Grabowska

Zastępca Ordynatora Neonatologii


mgr Hanna Soszko

Kierownik Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka


mgr Anna Maliszewska

Z-ca Kierownika Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka