Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka posiada III stopień referencyjności, najwyższy pod względem kompetencji, sprzętu i umiejętności personelu lekarsko-pielęgniarskiego, w leczeniu i opiece najbardziej chorych noworodków, w tym noworodków skrajnie niedojrzałych, z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.

Pacjentami oddziału są głównie noworodki urodzone w naszym szpitalu, ale pomagamy również dzieciom urodzonym w innych szpitalach, głównie z województwa mazowieckiego.

W 2021 roku leczyliśmy łącznie 1685 dzieci, w tym 445 noworodków urodzonych przedwcześnie.

67 z masą ciała urodzeniową < 1500g i 32 z masą ciała < 1000g.

Najmniejsza w historii szpitala dziewczynka, którą udało się nam uratować, urodziła się w 30 tyg. ciąży z masą ciała 380 gramów. Udało nam się również uratować dziewczynkę urodzoną w 22 tyg z większą masą ciała - 460 gramów.

Zgodnie z najnowszą wiedzą, stale uaktualnianą w cotygodniowych prasówkach medycznych i uczestnictwie w posiedzeniach naukowych, opracowujemy własne procedury i rekomendacje, zgodne z standardami krajowymi i światowymi.

Realizujemy procedury z zakresu intensywnej terapii noworodka, zarówno urodzonego przedwcześnie jak i donoszonego, z masa ciała odpowiednią lub za małą do wieku ciążowego.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do transportu chorego noworodka z sali porodowej i operacyjnej, wyposażonym w respirator lub sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej.

Zajmujemy się leczeniem noworodka z objawami encefalopatii, z koniecznością stosowania procedury chłodzenia. Dysponujemy aparatem do monitorowania zapisu czynności mózgu CFM.

U noworodków z rozpoznanym nadciśnieniem płucnym stosujemy procedurę wziewnego tlenku azotu.

Posiadamy nowoczesny sprzęt do monitorowania czynności życiowych, prowadzenia każdego rodzaju wentylacji mechanicznej oraz nieinwazyjnego wspomagania oddechu.

1685 leczonych dzieci

2021 rok

445 leczone wcześniaki

2021 rok

W oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii oraz 4 lekarzy rezydentów. Razem z najwyżej wykwalifikowanym zespołem pielęgniarskim, tworzymy jeden zespół lekarsko-pielęgniarski.

Zarówno lekarze w oddziale, jak i współpracujący z nami specjaliści z zakresu radiologii, wykonują pełny zakres badań obrazowych.

Dodatkowo z oddziałem współpracują specjaliści z zakresu chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, neurologii, genetyki. Stale obecny w oddziale jest zespół fizjoterapeutów i neurologopedów oraz konsultant laktacyjny.

Slide sala z inkubatorami dla noworodków Slide sala z inkubatorami
1Zakres usług świadczonych w oddziale

Procedury intensywnej terapii noworodka:

 • leczenie metodą chłodzenia całego ciała noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną
 • nowoczesna wentylacja mechaniczna, w tym wentylacja ciśnieniowa, objętościowa i oscylacyjna
 • aparatura do wziewnej podaży tlenku azotu
 • nieinwazyjne wspomaganie oddechu: aparaty Infant flow, Fabian, kaniule wysokoprzepływowe
 • leczenie niewydolności krążenia
 • zakładanie wkłuć centralnych, tętnic do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego

Procedury patologii noworodka:

 • diagnostyka wad wrodzonych
 • leczenie i diagnostyka żółtaczek
 • diagnostyka zakażeń wrodzonych, w tym zakażeń typu TORCH
 • porady laktacyjne
 • porady neurologopedyczne
 • porady fizjoterapeutyczne
 • konsultacje z zakresu kardiologii, neurologii, genetyki, neurochirugii, ortopedii, chirurgii i okulistyki
 • badania obrazowe, w tym usg i badanie echokardiograficzne serca

Telefon do personelu medycznego: 22 25 59 800

Osoby zarządzające

dr n. med. Ewa Adamska

Ordynator Neonatologii


lek. Jadwiga Grabowska

Zastępca Ordynatora Neonatologii


mgr Hanna Soszko

Kierownik Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka


mgr Anna Maliszewska

Z-ca Kierownika Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka