Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka posiada III stopień referencyjny - czyli najwyższy pod względem kompetencji, sprzętu i umiejętności personelu lekarsko-pielęgniarskiego, w leczeniu i opiece nad najbardziej chorymi noworodkami, w tym skrajnie niedojrzałymi, z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.

NASI PACJENCI

Pacjentami oddziału są głównie noworodki urodzone w naszym szpitalu, ale pomagamy również dzieciom urodzonym w innych szpitalach, głównie z województwa mazowieckiego.

W 2022 roku leczyliśmy łącznie 1800 dzieci, w tym 379 noworodków urodzonych przedwcześnie.

68 z masą ciała urodzeniową < 1500g i 34 z masą ciała < 1000g.

Najmniejsza w historii szpitala dziewczynka, którą udało się nam uratować, urodziła się w 30 tyg. ciąży z masą ciała 380 gramów. Udało nam się również uratować dziewczynkę urodzoną w 22 tyg z większą masą ciała - 460 gramów.

Zgodnie z najnowszą wiedzą, stale uaktualnianą w cotygodniowych prasówkach medycznych i uczestnictwie w posiedzeniach naukowych, opracowujemy własne procedury i rekomendacje, zgodne z standardami krajowymi i światowymi.

Realizujemy procedury z zakresu intensywnej terapii noworodka, zarówno urodzonego przedwcześnie jak i donoszonego, z masa ciała odpowiednią lub za małą do wieku ciążowego.

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU

Dysponujemy sprzętem do transportu chorego noworodka z sali porodowej i operacyjnej, wyposażonym w respirator lub sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej.

Zajmujemy się leczeniem noworodka z objawami encefalopatii, z koniecznością stosowania procedury chłodzenia. Dysponujemy aparatem do monitorowania zapisu czynności mózgu CFM.

U noworodków z rozpoznanym nadciśnieniem płucnym stosujemy procedurę wziewnego tlenku azotu.

Posiadamy sprzęt do monitorowania czynności życiowych, prowadzenia każdego rodzaju wentylacji mechanicznej oraz nieinwazyjnego wspomagania oddechu.

NASI SPECJALIŚCI

W oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii oraz 4 lekarzy rezydentów. Razem z najwyżej wykwalifikowanym zespołem pielęgniarskim, tworzymy jeden zespół lekarsko-pielęgniarski.

Zarówno lekarze w oddziale, jak i współpracujący z nami specjaliści z zakresu radiologii, wykonują pełny zakres badań obrazowych.

Dodatkowo z oddziałem współpracują specjaliści z zakresu chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, neurologii, genetyki. Stale obecny w oddziale jest zespół fizjoterapeutów i neurologopedów oraz konsultant laktacyjny.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w poradzeniu sobie z emocjami w związku z pobytem dziecka w oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oferujemy pomoc psychologiczną.

Pomoc psychologiczna to forma pomocy oferowana wszystkim pacjentkom Szpitala św. Zofii, przeżywającym trudności w przystosowaniu się do aktualnej sytuacji życiowej lub będących w kryzysie.

Obecnie w Szpitalu pracuje 3 psychologów. Potrzebę spotkania z psychologiem można zgłaszać położnej i lekarzowi w oddziale lub pod numerem tel. 22 25 59 874.

Dla pacjentek, które nie przebywają aktualnie w szpitalu, a zostały z niego wypisane w przeciągu ostatnich 3 miesięcy oferujemy krótkoterminową pomoc psychologiczną - SZCZEGÓŁY POMOCY

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

Procedury intensywnej terapii noworodka:

 • leczenie metodą chłodzenia całego ciała noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną
 • nowoczesna wentylacja mechaniczna, w tym wentylacja ciśnieniowa, objętościowa i oscylacyjna
 • aparatura do wziewnej podaży tlenku azotu
 • nieinwazyjne wspomaganie oddechu: aparaty Infant flow, Fabian, kaniule wysokoprzepływowe
 • leczenie niewydolności krążenia
 • zakładanie wkłuć centralnych, tętnic do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego

Procedury patologii noworodka:

 • diagnostyka wad wrodzonych
 • leczenie i diagnostyka żółtaczek
 • diagnostyka zakażeń wrodzonych, w tym zakażeń typu TORCH
 • porady laktacyjne
 • porady neurologopedyczne
 • porady fizjoterapeutyczne
 • konsultacje z zakresu kardiologii, neurologii, genetyki, neurochirugii, ortopedii, chirurgii i okulistyki
 • badania obrazowe, w tym usg i badanie echokardiograficzne serca

Projekt Oko na Malucha

Wdrożyliśmy projekt fundacji Oko Na Malucha , dzięki któremu rodzice noworodków pozostających w naszym szpitalu, mogą się z nimi łączyć za pomocą kamer umieszczonych nad inkubatorami.

Rodzice mogą obserwować swoje maleństwa, mówić do nich, a dzieci słyszą głos najbliższych. Kontakt w takiej formie pozytywnie wpływa na zacieśnianie więzi z maluszkiem oraz wspieranie procesów istotnych dla rozwoju dziecka. Obserwacja malucha przez obraz z kamery zmniejsza stres najbliższych związany z odseparowaniem.

Udział w programie jest BEZPŁATNY, wystarczy wypełnić wniosek online na stronie www.okonamalucha.pl

BEZPŁATNA MUZYKOTERAPIA

W oddziale jest możliwość wzięcia udziału w indywidualnej sesji muzykoterapii.

Jeśli Twoje dziecko przebywa w oddziale możesz skontaktować się i umowić z muzykoterapeutą p. Agatą Fandri.

Dzięki tym spotkaniom:
 • Dowiesz się jak twój głos może przynieść dziecku ukojenie, spokój i poczucie bezpieczeństwa.
 • Nauczysz się jak, z cichą muzyką harfy śpiewać, nucić i mówić do swojego dziecka.
GALERIA ZDJĘĆ

Slide sala z inkubatorami dla noworodków Slide sala z inkubatorami

Telefon do personelu medycznego: 22 25 59 800

Osoby zarządzające

dr n. med. Ewa Adamska

Ordynator Neonatologii


lek. Jadwiga Grabowska

Zastępca Ordynatora Neonatologii


mgr Hanna Soszko

Kierownik Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka


mgr Anna Maliszewska

Z-ca Kierownika Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka