Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka

im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oddział posiada III stopień referencyjny - to jest kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej - czyli około 500 gramów.
W oddziale przebywają dzieci wymagające diagnostyki i terapii - zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych.

Najmniejsza w historii Szpitala Dziewczynka, którą udało się uratować, urodziła się w 22 tygodniu ciąży ważyła 460 g (2010 rok).

Pacjentami Oddziału są dzieci urodzone w Szpitalu św. Zofii, a także noworodki przyjmowane do leczenia z innych Szpitali.
W 2017 roku w Oddziale leczyliśmy 816 dzieci, w tym 463 to były wcześniaki

 • 71 Maluszków ważyło mniej niż 1500 gramów
 • a 34 z nich było o wadze mniejszej niż 1000 gramów


Przyjęliśmy też do leczenia 22 dzieci urodzonych w innych Szpitalach
841leczonych dzieci

2018 rok

3

stopień referencyjności


435leczonych wcześniaków

2018 rok

1Zakres usług świadczonych w oddziale
Procedury intensywnej terapii noworodka:

 • leczenie metodą selektywnego chłodzenia głowy w systemie Cool Cap noworodków urodzonych w ciężkiej zamartwicy
 • intensywna terapia wcześniaków i noworodków donoszonych.
 • wentylacja mechaniczna i nieinwazyjne wspomaganie oddechu wcześniaków i noworodków donoszonych
 • leczenie niewydolności krążenia
 • farmakologiczne zamknięcie przewodu tętniczego
 • leczenie BPD – dysplazji oskrzelowo-płucnej
 • żywienie pozajelitowe drogą wkłucia centralnego

Procedury patologii noworodka:

 • leczenie i diagnostyka noworodków urodzonych przedwcześnie i ze zbyt małą masą urodzeniową w stosunku do wieku ciążowego (SGA, JUGR)
 • diagnostyka wad wrodzonych
 • leczenie i diagnostyka żółtaczek : fototerapia, transfuzje wymienne
 • diagnostyka zakażeń TORCH
 • diagnostyka i leczenie zakażeń wewnątrzmacicznych i okołoporodowych
 • leczenie i diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych: oddechowych,
 • krążeniowych, metabolicznych, termoregulacyjnych
 • porady laktacyjne
 • porady fizjoterapeutyczne
 • diagnostyka radiologiczna rtg, usg,
 • konsultacje okulistyczne
 • konsultacje kardiologiczne z badaniem ECHO serca
 • konsultacje wielospecjalistyczne: genetyk, ortopeda, neurolog, chirurg
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
zobacz
W Oddziale pracują lekarze pediatrzy i neonatolodzy oraz pielęgniarki i położne

Dodatkowo z Oddziałem współpracują specjaliści:
 • chirurg dziecięcy
 • neurolog
 • genetyk
 • kardiolog
 • radiolog
 • okulista
 • neurologopeda
 • fizjoterapeuta
 • ortopeda
 • konsultant laktacyjny
 • konsultant ds. szczepień


telefon do personelu medycznego: 22 25 59 800

Szanowni Państwo! Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy także informacji o osobach hospitalizowanych w Szpitalu.
Osoby zarządzające

dr n. med. Ewa Adamska

Ordynator Neonatologii


mgr Hanna Soszko

Kierownik Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka


mgr Anna Maliszewska

Z-ca Kierownika Oddziału, starsza pielęgniarka, specjalistka