Wyposażenie Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka


Oddział dysponuje:

 • salą intensywnej terapii, z sześcioma stanowiskami
 • salą ze stanowiskami opieki ciągłej
 • salą ze stanowiskami obserwacyjnymi
 • salą izolacyjną

Na wyposażeniu Oddziału są:


 • inkubatory zamknięte i otwarte
 • respiratory, w tym respirator kontrolujący poziom saturacji (wysycenia tlenem) podczas wentylacji wcześniaków co zabezpiecza je przed wystąpieniem retinopatii (zaburzenia rozwoju siatkówki mogące prowadzić do ślepoty)
 • aparaty do nieinwazyjnej wentylacji - dzięki którym noworodek może uniknąć intubacji
 • monitory funkcji życiowych z centralnym monitoringiem
 • cyfrowy aparat rtg
 • aparat usg
 • monitor pomiarów przezskórnych


OLYMPIC COOL-CAP i TECOTHERM specjalistyczny system do selektywnego chłodzenia głowy i ciała u noworodków stosowany do zapobiegania i znacznego ograniczenia neurologicznych uszkodzeń u dzieci, które w wyniku powikłań okresu okołoporodowego uległy umiarkowanemu lub ciężkiemu niedotlenieniu.

Uniwersalny Zestaw Transportu Szpitalnego Noworodka

Zestaw składa się z inkubatora hybrydowego – pełniącego funkcję stanowiska otwartego i zamkniętego, respiratora wspomagającego oddychanie, aparatury monitorującej – pulsoksymetru, pomp infuzyjnych podających leki, stacji dokującej, która integruje i zasila elektrycznie i gazowo w/w aparaturę.

Jak to działa?

Każdy noworodek wymagający leczenia w oddziale intensywnej terapii, po porodzie trafi do inkubatora otwartego, stanowiącego część zestawu, gdzie zostanie oceniony wg skali Apgar i przygotowany do transportu na oddział.

Następnie inkubator otwarty przekształca się w inkubator zamknięty i wraz z respiratorem wspomagającym oddychanie, aparaturą monitorującą (pulsoksymetrem) i podającą leki (pompy infuzyjne) jest transportowany na oddział. Dzięki tej aparaturze, noworodek wymagający leczenia, od narodzin pozostaje w jednym inkubatorze.

Eliminujemy w ten sposób potencjalne problemy kliniczne związane z zakłóceniem stabilności termicznej, hałasem, dotykiem, których nie można uniknąć przy przekładaniu pacjenta z inkubatora otwartego do transportowego, a następnie do zamkniętego, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych metod transportu wewnątrzszpitalnego.