Oddział Patologii Ciąży

Jest to 19-łóżkowy oddział składający się z sal dwu i trzyosobowych wyposażonych w łazienki.
Opieką otaczamy panie od 22 tygodnia ciąży do porodu.

Przyszłe mamy trafiają do naszego oddziału skierowane przez lekarzy Izby Przyjęć, Poradni Ginekologiczno-Położniczych oraz z innych szpitali.

W 2018 roku leczyliśmy 2763 panie, w tym 140 z innych szpitali o niższym stopniu referencyjności.
140przyjętych z innych szpitali

2018 rok

Zajmujemy się leczeniem problemów związanych z:

  • nadciśnieniem,
  • cukrzycą,
  • cholestazą ciężarnych,
  • zagrażającym porodem przedwczesnym,
  • niewydolnością cieśniową szyjkową,
  • przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego,
  • zaburzeniami wzrastania płodu,
  • patologią łożyska.


Jesteśmy przygotowani do przyjmowania porodów z ciąż mnogich.
Z roku na rok jest ich coraz więcej i są to zarówno ciąże bliźniacze jak i trojacze.
1WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU
W oddziale dysponujemy:

  • aparatem USG co pozwala w miejscu weryfikować stan pacjentki oraz dziecka, bez konieczności opuszczania
  • systemem ciągłego, całodobowego monitoringu komputerowego zapisów KTG.

Atutem systemu jest funkcja alarmowania o nieprawidłowościach w zapisie KTG, co tym samym pozwala na równoczesne prowadzenie zapisów KTG u większej liczby pacjentek, na różnych salach.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub wątpliwości w interpretacji badania KTG położna obserwująca zapis może poinformować lekarza dyżurnego, który będąc w innym oddziale jest w stanie skonsultować zapis i podjąć interwencję w sytuacji rzeczywistego zagrożenia dla matki i dziecka.

Zapis może być oglądany na ekranie komputera dysponującego odpowiednim oprogramowaniem poza miejscem wykonywania zapisu.
 
porodów bliźniaczych80

2018 rok

 
porody trojacze3

2018 rok

Bezpieczeństwo Dziecka

Dzieci wymagające diagnostyki i terapii - zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych po porodzie trafiają do Oddziału Wcześniaków i Patologii Noworodka.

Oddział ten posiada III stopień referencyjny - to jest kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej - czyli około 500 gram.
W Oddziale pracują lekarze ginekolodzy-położnicy oraz położne

telefon do personelu medycznego:
22 25 59 800

Szanowni Państwo!
Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy także informacji o osobach hospitalizowanych w Szpitalu.
Osoby zarządzające

dr n. med. Anna Kajdy

Ordynator Położnictwa


mgr Agnieszka Koszyk

Kierownik Położnictwa A, starsza położna, specjalistka