Weź udział w bezpłatnym badaniu PE37 i pomóż w identyfikacji kobiet zagrożonych stanem przedrzucawkowym

Dlaczego ważne jest, aby zapobiegać stanom przedrzucawkowym o późnym początku? Stan przedrzucawkowy o późnym początku to powikłanie, które może pojawić się pod koniec ciąży i mieć konsekwencje dla zdrowia matki i dziecka. Charakteryzuje się on wysokim ciśnieniem krwi i oznakami uszkodzenia takich organów jak wątroba i nerki. Większość przypadków pojawia się u kobiet bez żadnego czynnika ryzyka, co sprawia, że trudno jest je w porę wykryć i podjąć niezbędne kroki w celu ochrony zdrowia matki i dziecka. Dzięki badaniu PE37 ocenimy, czy za pomocą prostego badania krwi pod koniec ciąży można wykryć stan przedrzucawkowy o późnym początku, a tym samym zmniejszyć ryzyko dla zdrowia matki i negatywny wpływ na noworodka.

O projekcie

Badanie PE37 jest badaniem klinicznym koordynowanym przez BCNatal (Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Clínic Barcelona), w którym uczestniczy wiele innych ośrodków krajowych i europejskich, w tym Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP we współpracy z Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. Celem badania jest znalezienie prostej strategii pozwalającej na identyfikację matek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia późnego stanu przedrzucawkowego i indukcja porodu przed wystąpieniem powikłań.

"Wykrycie i zapobieganie późnemu stanowi przedrzucawkowemu zmniejszy ryzyko dla zdrowia matek i dzieci".

Uczestnicy i metodologia

Do kogo skierowane jest to badanie?

W badaniu może wziąć udział każda kobieta w wieku powyżej 18 lat, która jest w pierwszej ciąży, planuje poród siłami natury i jest pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży. Szacuje się, że w badaniu weźmie udział od 5500 do 6000 kobiet, w tym 1000 w naszym ośrodku.

Na czym polega badanie?

Uczestnictwo polega jedynie na badaniu krwi wykonanym pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży. Badanie PREEK będzie mierzyć poziom sFlt1 i PlGF, czynników znajdujących się we krwi, które są nazywane markerami funkcji łożyska.

Wiadomo, że stosunek pomiędzy tymi markerami (sFlt1/PlGF) może z dużą wiarygodnością zidentyfikować matki, u których rozwinie się wczesna postać stanu przedrzucawkowego, od tych, u których nie rozwiną się. Badanie PE37 ma na celu sprawdzenie, czy stosunek sFlt1 i PlGF może również zidentyfikować matki, u których pod koniec ciąży rozwinie się stan przedrzucawkowy.

Jak wygląda udział w badaniu?

PE37 jest prospektywnym, otwartym, randomizowanym badaniem z równoległymi grupami. Oznacza to, że aby dowiedzieć się, czy pomiar markerów sFlt1 i PlGF za pomocą badania krwi jest lepszy niż jego brak, będziemy porównywać wyniki między dwiema grupami (grupą kontrolną i badaną). W momencie, gdy matka wyrazi zgodę na udział w badaniu, zostanie przydzielona do jednej z dwóch losowo wybranych grup:

 • Grupa kontrolna: Badanie krwi zostanie przeprowadzone pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży, ale ani matka, ani zespół medyczny nie będą znać wyniku badania. Opieka okołoporodowa będzie poprowadzona zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami. W przypadku wystąpienia objawów stanu przedrzucawkowego pacjentce będzie zaproponowana indukcja porodu.
 • Grupa badana: Badanie krwi zostanie przeprowadzone pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży. Lekarz i pacjentka poznają wynik. Jeżeli wynik będzie prawidłowy, ciąża będzie kontynuowana przez lekarza prowadzącego ciążę. W przypadku nieprawidłowego wyniku pacjentka otrzyma propozycję indukcji od 37. tygodnia ciąży, kiedy wiadomo, że jest to bezpieczne i pozwoli zapobiec wystąpieniu objawów stanu przedrzucawkowego.

Wszystkie matki biorące udział w badaniu, niezależnie od grupy, w której się znajdują, otrzymają wszelką opiekę medyczną niezbędną dla bezpieczeństwa ciąży i porodu zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami.

Innowacyjność badania

Wyniki badania mogą zmienić obecny sposób prowadzenia ciąży na całym świecie i mieć znaczący wpływ na jakość życia matek i dzieci.

Zespół

Badanie będzie prowadzone przez personel medyczny i położniczy Centrum Medycznego ‘Żelazna” sp. z o.o.:

dr hab. n. med. Anna Kajdy


dr n. med. Łukasz Pydyś


lek. Beata Mazur


lek. Katarzyna Muzyka-Placzyńska


dr n. med. Jan Modzelewski


dr n med. Dagmara Filipecka-Tyczka


dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP


dr Dorota Sys – koordynator badania


Ośrodki uczestniczące

Badanie będzie prowadzone we współpracy z innymi szpitalami zagranicznymi:

 • Institute for the Care of Mother and Child (Prague, Czech Republic)
 • University Hospital Son Llàtzer (Palma, Spain)
 • Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona, Spain)
 • Hospital del Mar (Barcelona, Spain)
 • Hospital Universitario La Paz (Madrid, Spain)
 • Hospital Clínico Zaragoza (Zaragoza, Spain)
 • La Fe University Hospital, Valencia (Valencia, Spain)
 • Arreixaca Hospital, Murcia (Murcia, Spain)
 • Hospital Materno Infantil of Las Palmas, Gran Canaria (Las Palmas, Gran Canaria, Spain)

Wspomagają nas

Jest to badanie zainicjowane przez badacza, który ma wsparcie firmy Roche w przeprowadzeniu oznaczeń, a obecnie poszukuje finansowania i oczekuje na przyznanie grantu.

Polskie badanie zostało objęte wsparciem przez Alab Laboratoria sp. z o.o.

Pytania?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego badania, prosimy o kontakt z naszym zespołem:

Czy udział w badaniu jest dla Ciebie?

Odpowiedz na kilka pytań i sprawdź, czy kwalifikujesz się do badania służącemu identyfikacji kobiet zagrożonych stanem przedrzucawkowym

 • Czy to będzie Pani pierwszy poród? TAK

 • Czy jest Pani w ciąży pojedynczej? TAK

 • Czy ma pani ukończony 18 rok życia? TAK

 • Czy ma pani planowany poród drogą cesarskiego cięcia? NIE

Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie powyżej jest inna niż ta wymieniona, to Pacjentka nie spełnia kryteriów włączenia i niestety nie może wziąć udziału w badaniu

Do pobrania