Poród na Żelaznej - co warto wiedzieć?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet oferujemy trzy modele przyjmowania porodów – na Bloku Porodowym oraz w Domu Narodzin, a także o ile są wskazania medyczne, rozwiązanie przez cesarskie cięcie.

Zarówno poród w Bloku Porodowym, Domu Narodzin czy rozwiązanie przez cesarskie cięcie jest finansowane przez NFZ.

Blok Porodowy

Porody przyjmujemy w salach porodowych o wdzięcznych, owocowych nazwach: Morelowa, Pomarańczowa, Wiśniowa, Agrestowa, Śliwkowa, Orzechowa i Miętowa.

Opiekę nad pacjentkami rodzącymi sprawuje na każdym 12 godzinnym dyżurze po 5 położnych, wyspecjalizowanych w prowadzeniu samodzielnej opieki nad fizjologicznie rodzącą kobietą we współpracy z zespołem lekarskim. Do dyspozycji rodzących kobiet w Bloku Porodowym oprócz położnych i lekarzy położników jest pediatra - neonatolog oraz anestezjolog.

Dom Narodzin

Przyszpitalny Dom Narodzin to miejsce stworzone dla kobiet, które marzą o niezmedykalizowanym, naturalnym porodzie w warunkach intymnych, zbliżonych do domowych, pod doświadczonym i czułym okiem położnych.

Jest to forma pośrednia pomiędzy porodem szpitalnym a domowym.

Pokoje porodowe mają klimatyczny wystrój domowej sypialni i zabierają w podróż do Londynu, Paryża i Rzymu - bo właśnie w takiej scenerii zostały urządzone.

Zapraszamy kobiety, które chciałyby urodzić w domu, ale obawiają się, że w sytuacji powikłań transfer do szpitala zajmie zbyt dużo czasu lub też ich warunki mieszkaniowe utrudniają powitanie nowego członka rodziny w domowym zaciszu.

Blok Porodowy czy Dom Narodzin?

Zobacz różnice.
 
DOM NARODZIN BLOK PORODOWY
medykalizacja porodu NIE TAK (jeśli konieczne)
przyspieszanie porodu (przebicie pęcherza
płodowego lub podanie Oxytocyny)
NIE TAK (jeśli konieczne)
naturalne, niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu TAK TAK
możliwość skorzystania z wanny w trakcie porodu TAK TAK
możliwość wyboru dogodnej dla rodzącej pozycji w każdej fazie porodu TAK TAK (jeśli przebieg porodu na to pozwala)
bliska osoba towarzysząca przy porodzie TAK TAK
wenflon (wkłucie dożylne) NIE TAK
nacięcie krocza TAK (jeśli konieczne) TAK (jeśli konieczne)
zapis KTG Tylko przy przyjęciu do szpitala lub jeśli położna prowadząca poród widzi taka konieczność. Unikamy rutynowego, ciągłego monitoringu. Tętno dziecka jest osłuchiwane za pomocą przenośnego detektora wg obowiązującego schematu. TAK (przynajmniej co 2 godziny przez 20 minut lub dłużej gdy przebieg porodu tego wymaga)
poród prowadzony przez położną TAK (samodzielnie) TAK (samodzielnie i pod nadzorem lekarza)
poród finansowany przez NFZ TAK TAK
 

Cesarskie cięcie

Zgodnie z Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wyróżniamy następujące wskazania do cięcia cesarskiego:

 • Wskazania planowe – m.in. nieprawidłowe położenie płodu, cienka blizna macicy.
 • Wskazania poza-położnicze – m.in. kardiologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, psychiatryczne.
 • Wskazania pilne – m.in nieprawidłowe ułożenie główki, nieprawidłowe położenie płodu itp.
 • Wskazania naglące – m.in. powtarzające się epizody bradykardii (zbyt wolnej czynności serca płodu).
 • Wskazania nagłe – m.in. wypadnięcie pępowiny, przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka, itp.

Prosimy pamiętać, że w każdym przypadku decyzję o wykonaniu cięcia cesarskiego podejmuje lekarz położnik.

Spacer po Szpitalu

Zapraszamy na spacer po Szpitalu. W podróż zabiorą Was nasze położne Martyna Padzik-Koślińska i Aleksandra Wrona.

 

 

Zobaczycie m.in. Izbę Przyjęć, Blok Porodowy, Przyszpitalny Dom Narodzin, Oddział Położniczy, pokój laktacyjny, Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz salę w Bloku Operacyjnym, w której odbywają się cesarskie cięcia.

 

DO POBRANIA

Co zabrać ze sobą do porodu Jak się przygotować? Specjalnie dla naszych Pacjentek przygotowaliśmy przydatne pliki do pobrania:

 • Informator Poród na "Żelaznej".
 • Kartę "Plan Porodu".
 • Wykaz: Co zabrać do szpitala?
 • Przyjęcie do porodu - lista badań

Prosimy zapoznać się z zasadami przyjęcia do szpitala - m.in z wykazem badań, dokumentów oraz rzeczy niezbędnych dla siebie i dziecka. Zachęcamy także do wypełnienia planu porodu. Pacjentka może to zrobić sama, wspólnie z lekarzem lub położną.

Poród z osobą towarzyszącą

Około 80 % kobiet wybiera się do porodu wspólnie z bliską osobą, której empatia, świadome zaangażowanie w proces porodu oraz aktywne uczestnictwo może być nieocenioną pomocą podczas porodu.

Poród z osobą towarzyszącą kobiecie rodzącej nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Usługi dodatkowe

BEZPŁATNY PROGRAM WCZESNEJ REHABILITACJI POPORODOWEJ

W ramach pobytu w naszym Szpitalu skorzystaj z bezpłatnej porady naszych fizjoterapeutek. Chęć konsultacji należy zgłosić położnej dyżurującej lub lekarzowi. Więcej informacji o programie

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Porada psychologiczna jest pomocna szczególnie podczas zmian pojawiających się w życiu człowieka oraz w sytuacji gdy następuje nagromadzenie się różnych wydarzeń życiowych z którymi trudno poradzić sobie samemu. Więcej informacji o bezpłatnej pomocy psychologicznej

Dla pacjentek, które nie przebywają aktualnie w szpitalu, a zostały z niego wypisane w przeciągu ostatnich 3 miesięcy oferujemy krótkoterminową pomoc psychologiczną.

Zapraszamy także do skorzystania z usług dodatkowych, opłacanych indywidualnie:

Pozycje porodowe

Staramy się wspomóc naturalne, instynktowne zjawiska towarzyszące poszczególnym etapom porodu dostosowując je do możliwości poszczególnych kobiet.

W czasie porodu, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, Pacjentka może:

 • chodzić
 • kucać
 • klęczeć
 • siedzieć na piłce czy stołku porodowym
 • wybrać pozycję wiszącą lub kuczną przy drabinkach, kolankowo-łokciową, na kolanach w pionie, boczną czy kuczną na łóżku porodowym.

Więcej o pozycjach w porodzie przeczytasz na naszym BLOGU

Zachęcamy do korzystania w trakcie porodu z:

 • worków sako
 • stołków porodowych
 • piłek
 • drabinek
 • lin porodowych

Łagodzenie bólu porodowego

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu

Rodząca może korzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego, m.in.:

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu

Jeżeli naturalne metody łagodzenia bólu porodowego okażą się nieskuteczne, można skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego lub gazu medycznego Entonox, który posiada działanie uspokajające i przeciwlękowe. Znieczulenie do porodu jest bezpłatne.

Więcej informacji o farmakologicznych i niefarmakologicznych metodach łagodzenia bólu porodowego przeczytasz TUTAJ.

Informacje dodatkowe

Ochrona krocza

Nie stosujemy rutynowego nacinania krocza. W miarę możliwości – biorąc pod uwagę predyspozycje anatomiczne rodzącej, przebieg porodu, wielkość dziecka – stosujemy ochronę krocza.

Dbamy o to, aby już w czasie ciąży kobiety przygotowywały, uelastyczniały mięśnie krocza poprzez masaż oraz odpowiednie ćwiczenia. Taką edukację zapewnia uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia. 
Ochronę krocza ułatwiają pozycje wertykalne przyjmowane przez kobiety rodzące, immersja wodna a także współpraca rodzącej z położną.

Pierwszy kontakt

Bezpośrednio po narodzinach, zdrowy noworodek przytulany jest przez Mamę przez cały czas oczekiwania na urodzenie łożyska i w kolejnych godzinach po porodzie.

W tym czasie dziecko nie jest ubierane, myte ani nie są przy nim wykonywane żadne zbędne czynności medyczne.

Na brzuchu matki położna przyjmująca poród dokonuje pierwszej oceny stanu noworodka według skali Apgar lub lekarz neonatolog, jeśli jego obecność wydaje się niezbędna przy porodzie.

Ważenie, mierzenie i badanie lekarskie takiego noworodka wykonywane jest od dwóch do 12 godzin po porodzie.

Bezpośredni kontakt skóra do skóry, ciepło mamy, stymulacja receptorów skóry dziecka oraz jej kolonizacja przyjaznymi drobnoustrojami Mamy, to priorytety w opiece nad noworodkiem w pierwszych godzinach życia.

Karmienie piersią podejmujemy po zaobserwowaniu aktywności dziecka i pojawieniu się odruchu ssania. Dzieje się tak najczęściej w pierwszej godzinie po porodzie.

Krew pępowinowa

Istnieje możliwość pobrania krwi pępowinowej. Szpital współpracuje z:

 • DIAGNOSTYKA.
 • NOVUM
 • Polski Bank Komórek Macierzystych
 • Progenis

Pacjentka sama kontaktuje się z wybranym bankiem.