Pomagamy Dzieciom urodzonym na Żelaznej
Od wielu lat Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz merytoryczną Szpitala.

Od 2015 roku Fundacja rozszerzyła działania o pomoc naszym najmłodszym Pacjentom.

Jeśli Twoje Dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub rzadką, potrzebuje rehabilitacji, dofinansowania leczenia lub pomocy rzeczowej - możesz zwrócić się do naszej Fundacji z prośbą o wsparcie.

Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej.

Warunki i regulamin uzyskania pomocy dostępny jest na stronie Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii: http://www.fundacjazelazna.pl/pomoc-dzieciom.html