Dom Narodzin


Przyszpitalny Dom Narodzin to propozycja położnych dla kobiet, które marzą o niezmedykalizowanym, naturalnym porodzie w warunkach intymnych, zbliżonych do domowych. Jest to forma pośrednia pomiędzy porodem szpitalnym a domowym.

Zapraszamy kobiety, które chciałyby urodzić w domu, ale obawiają się, że w sytuacji powikłań transfer do szpitala zajmie zbyt dużo czasu lub też ich warunki mieszkaniowe utrudniają powitanie nowego członka rodziny w domowym zaciszu.

Pokoje porodowe mają klimatyczny wystrój domowej sypialni i zabierają w podróż do Londynu, Paryża i Rzymu - bo właśnie w takiej scenerii zostały urządzone.
1Przeciwwskazania do porodu w Domu Narodzin
zobacz listę
Szanowne Pacjentki zachęcamy do odbycia wizyty konsultacyjnej, podczas której położna indywidualnie rozpatrzy możliwość odbycia porodu w Domu Narodzin.

Ze względu na lokalizację Domu Narodzin na terenie Szpitala – i warunki do udzielenia natychmiastowej pomocy – w razie komplikacji, staramy się podchodzić elastycznie do formalnych ograniczeń.

Sprawdź czy Dom Narodzin jest dla Ciebie
 • ciężkie choroby matki (układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, endokrynologiczne, nowotworowe, zakaźne, neurologiczne, psychiczne, metaboliczne) mogące mieć wpływ na przebieg porodu
 • stan po zapłodnieniu pozaustrojowym lub długoletnim leczeniu niepłodności lub powyżej 2-ch poronień z wyłyżeczkowaniem w wywiadzie
 • urodzenie dziecka martwego lub z urazem okołoporodowym
 • stan po operacjach macicy (również cięciu cesarskim)
 • stan po poważnych uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy, krwotoku położniczym, zaburzeniach krzepnięcia, drgawkach, stanach zatorowo – zakrzepowych
 • ciężarna jest wieloródką - powyżej 6 porodów
 • ciężarna ma powyżej 42 lat lub jest niepełnoletnia
 • nadużywanie środków odurzających i alkoholu
 • nadciśnienie tętnicze, białkomocz, odmiedniczkowe zapalenie nerek przebyte w ciąży
 • niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 9 g./dl.
 • cukrzyca ciążowa
 • istotne klinicznie krwawienie przed porodem
 • infekcja z gorączką powyżej 38°C w okresie okołoporodowym
 • konflikt serologiczny
 • szacowana masa płodu poniżej 2500 g lub powyżej 4200g (stosunek AC/HC > 4 cm w USG)
 • zwiększona (AFI>20) lub zmniejszona (AFI < 5) ilość płynu owodniowego
 • początek porodu przed ukończeniem 37 i po ukończeniu 42 tygodnia ciąży
 • położenie inne niż główkowe w momencie rozpoczęcia porodu
 • ciąża mnoga
 • opryszczka genitalna lub kłykciny kończyste
 • konieczność indukcji porodu
1Kwalifikacja do Domu Narodzin
zobacz jak się zakwalifikować
Panie, które chciałyby urodzić swoje dziecko w Domu Narodzin zapraszamy około 36 tygodnia ciąży na wizytę kwalifikacyjną, którą prosimy rezerwować około 32 tygodnia ciąży.

Wizyty odbywają się we wtorki i czwartki od 8:00 do 14:00.

Położna zapoznaje się z oczekiwaniami kobiety, jej stanem zdrowia, przebiegiem ciąży, wynikami badań. Po zebraniu wywiadu oraz założeniu niezbędnej dokumentacji zapada decyzja o kwalifikacji do porodu naturalnego.

Na wizytę kwalifikacyjną do Domu Narodzin można się zapisać pod numerem tel. 22 25 59 900.

Prosimy o przybycie na ok. 20 wcześniej do naszej Przychodni - wejście od ul. Nowolipie i pobranie numerka do rejestracji w celu odnotowania wizyty

Prosimy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dowód tożsamości
 • kartę przebiegu ciąży
 • WSZYSTKIE wyniki badań laboratoryjnych z przebiegu ciąży
 • WSZYSTKIE wyniki badań USG
 • przygotowany plan porodu

Poród w Domu Narodzin jest finansowany przez NFZ

Przebieg porodu

Wybierając Dom Narodzin należy pamiętać, że w tym miejscu nie podejmujemy żadnych interwencji medycznych mających na celu przyspieszenie porodu. Pozwalamy, aby kobieta rodziła w swoim własnym rytmie. Chętnie korzystamy z naturalnych metod stymulacji czynności skurczowej, rozumiemy potrzebę snu, relaksu, posilenia się.

Poród prowadzi doświadczona położna. Jeśli zaobserwuje jakiekolwiek nieprawidłowości, pacjentka będzie przeniesiona do Bloku Porodowego. Taki transfer najczęściej nie oznacza konieczności zakończenia porodu za pomocą cięcia cesarskiego lecz dalszą opiekę w warunkach umożliwiających skorzystanie np. ze znieczulenia zewnątrzoponowego, farmakologicznej stymulacji porodu lub wzmożonego nadzoru medycznego.

W Domu Narodzin stosujemy jedynie naturalne metody łagodzenia bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest możliwe wyłącznie po przeniesieniu do tradycyjnie funkcjonującego Bloku Porodowego.

Kiedy transfer z Domu Narodzin?

Rolą położnej jest dbanie o zachowanie fizjologicznego przebiegu porodu oraz wczesne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości mogących być zwiastunami powikłań, wtedy podejmuje decyzję o przeniesieniu rodzącej do Bloku Porodowego.
Każda decyzja o transferze oraz stosowane zabiegi są omawiane z podopieczną i osobami jej towarzyszącymi.
Staramy się zawsze zrozumiale i obiektywnie przedstawić sytuację oraz wspólnie podjąć najlepszą dla matki i dziecka decyzję.

Po porodzie

Po porodzie opiekę nad matką i jej dzieckiem sprawują położne.

Noworodek badany jest codziennie przez lekarza pediatrę.

Jeśli kobieta życzy sobie opuścić Szpital wcześniej, po fizjologicznym porodzie możliwe jest to po 24 godzinach od urodzenia dziecka. W takiej sytuacji zapraszamy mamę i noworodka na bezpłatną wizytę kontrolną w 3-6 dobie połogu. Ma ona na celu: ocenę stanu ogólnego, emocjonalnego i położniczego mamy, ocenę przebiegu laktacji kontrolę masy ciała dziecka, kontrolę przebiegu żółtaczki fizjologicznej noworodka, pobranie noworodkowi testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy, wykonanie przesiewowego badania słuchu noworodka

Certyfikat

3 grudnia 2014 roku PRZYSZPITALNY DOM NARODZIN otrzymał Certyfikat
od Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych - Stowarzyszenia "Dobrze Urodzeni".
1Certyfikat DOBRZE URODZENI
ceryfikat
W Przyszpitalnym Domu Narodzin pracuje w systemie zmianowym łącznie 14 położnych.

telefon do personelu medycznego:
22 25 59 800

Szanowni Państwo!
Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie udzielamy także informacji o osobach hospitalizowanych w Szpitalu.
Osoba zarządzająca

mgr Edyta Dzierżak-Postek

Kierownik Przyszpitalnego Domu Narodzin, starsza położna, specjalistka


Wielkość fontu
Wysoki kontrast